LEI MUNICIPAL Nº 636/2012, de 05 de janeiro de 2012.