LEI MUNICIPAL Nº 634/2012, de 05 de janeiro de 2012.