LEI MUNICIPAL Nº. 597/2011, de 13 de janeiro de 2011.