LEI MUNICIPAL Nº. 504/2009, de 23 de janeiro de 2009.