LEI MUNICIPAL Nº. 443/2008, de 17 de janeiro de 2008.