LEI MUNICIPAL Nº 199/2003, de 06 de janeiro de 2003.